Praha.io (logo)

Ulice:


Seznam ulic

BŘEHOVÁ

Poslední události

28. 3., 06:00Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
27. 3., 05:00Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
10. 6., 11:12Změny v dopravě během Pražské muzejní noci 2017,

V noci ze soboty 10. června 2017 na neděli 11. června 2017 se uskuteční 14. ročník Pražské muzejní noci. Pro přepravu návštěvníků jsou zavedeny tyto zvláštní autobusové linky:

 • Linka číslo 1 v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská,
 • Linka číslo 2 v trase Staroměstská – Troja – Staroměstská,
 • Linka číslo 3 v trase Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská,
 • Linka číslo 4 v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí - Staroměstská,
 • Linka číslo 5 v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská,
 • Linka číslo 6 v trase Staroměstská – Letecké muzeum – Zámek Ctěnice (pouze vybrané spoje) – Staroměstská,
 • Linka číslo 7 v trase Staroměstská – Muzejní – Staroměstská,
 • Linka číslo 8 v trase Staroměstská – Dejvická – Obora Hvězda (pouze vybrané spoje) – Staroměstská,
 • Linka číslo 9 v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská,
 • Linka číslo 10 v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží

První spoje zvláštních linek odjíždějí ze zastávky Staroměstská v 18.30 hodin a ze zastávky Smíchovské nádraží v 18.50 hodin. Poslední spoje zvláštních linek odjíždějí ze Staroměstské v 1.00 hodinu s výjimkou posledního spoje linky číslo 6, který odjíždí již v 0.40 hodin. Provoz linky číslo 10 končí posledním spojem s odjezdem v 1.05 hodin ze Smíchovského nádraží.

Linky číslo 479 jsou v provozu v intervalu 5 minut, linky číslo 1, 3, 25 v intervalu 7 - 8 minut, linky číslo 68 v intervalu 10 minut, přičemž u linky číslo 6 zajíždí do Ctěnic a u linky číslo 8 k Oboře Hvězda pouze každý druhý spoj, tedy v  intervalu 20 minut. Linka číslo 10 je v intervalu 15 minut. Všechny spoje na všech linkách jsou zajištěny nízkopodlažními autobusy.

Zvláštní autobusové linky přepraví účastníky muzejní noci tradičně zdarma.

Tramvajová linka číslo 17 je od 18.15 hodin do ukončení denního provozu v úseku Čechův most - Staroměstská obousměrně odkloněna přes zastávku Malostranská.

Na všech nočních tramvajových linkách je posílena přepravní kapacita.

Provoz metra je prodloužen přibližně do 1.00 hodiny a provoz parkovišť P+R je prodloužen přibližně do 2.00 hodin.

Na telefonní informační linku 296 19 18 17 se cestující mohou dovolat až do 1 hodiny po půlnoci.

Z důvodu konání akce je přibližně od 18.15 hodin do přibližně 1.00 hodiny z ulic 17. listopadu (úsek Kaprova – Pařížská) a Dvořákovo nábřeží (úsek náměstí Curieových – Na Rejdišti), včetně spojovacích ulic Na Rejdišti a Břehová, vyloučena individuální automobilová doprava. Objízdná trasa je vedena přes Mánesův most, Klárov a nábřeží Edvarda Beneše.


Zdroj: Dopravní podnik Praha
Další informace
 
11. 6., 18:15Změny v dopravě během Pražské muzejní noci 2016,

V noci ze soboty 11. června 2016 na neděli 12. června 2016 se uskuteční již 13. ročník Pražské muzejní noci.

Dopravní podnik hlavního města Prahy pro přepravu návštěvníků mezi jednotlivými objekty muzeí zavede tyto zvláštní autobusové linky:

 • linka číslo 1 v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská,
 • linka číslo 2 v trase Staroměstská – Troja,
 • linka číslo 3 v trase Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská,
 • linka číslo 4 v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská,
 • linka číslo 5 v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská,
 • linka číslo 6 v trase Staroměstská – Letecké muzeum – Zámek Ctěnice (pouze vybrané spoje) – Staroměstská,
 • linka číslo 7 v trase Staroměstská – Muzejní – Staroměstská,
 • linka číslo 8 v trase Staroměstská – Dejvická – Obora Hvězda – Staroměstská,
 • linka číslo 9 v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská,
 • linka číslo 10 v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží.

První spoje zvláštních linek budou odjíždět ze zastávky Staroměstská v 18.30 hodin a ze zastávky Smíchovské nádraží v 18.50 hodin. Poslední spoje linek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 79 budou vyjíždět ze Staroměstské přibližně v 1.00 hodin, poslední spoj linek číslo 6 v 0.40 hodin a linky číslo 8 v 0.50 hodin. Provoz linky číslo 10 bude ukončen posledním spojem s odjezdem v 1.05 hodin ze Smíchovského nádraží.

Linky číslo 3, 4, 7, a 9 budou mít interval 5 minut, linky číslo 1, 2, 58 v intervalu 7 – 8 minut, linka číslo 6 v interval 10 minut k Leteckému muzeu (20 minut – každý druhý spoj – do Ctěnic) a linka číslo 10 v intervalu 15 minut. Všechny spoje na všech linkách jsou zajištěny nízkopodlažními autobusy.

Na těchto linkách Vás budeme přepravovat zdarma, v ostatních prostředcích PID bude platit běžný tarif.

Změny v provozu běžných linek:

Tramvajová linka číslo 17 bude od 18.15 hodin do ukončení denního provozu v úseku Čechův most – Staroměstská obousměrně odkloněna přes zastávku Malostranská.

Na všech nočních tramvajových linkách bude posílena přepravní kapacita. Provoz metra bude prodloužen přibližně do 1.00 hodin a provoz parkovišť P+R bude prodloužen přibližně do 2.00 hodin.

Na telefonní informační linku 296 19 18 17 se cestující budou moci dovolat až do 1.00 hodin.

Změny v individuální dopravě:

Z důvodu konání akce bude přibližně od 18.15 hodin do přibližně 1.00 hodin z ulic 17. listopadu (úsek Kaprova – Pařížská) a Dvořákovo nábřeží (úsek náměstí Curieových – Na Rejdišti), včetně spojovacích ulic Na Rejdišti a Břehová, vyloučena individuální automobilová doprava. Objízdná trasa povede přes Mánesův most, Klárov a nábřeží Edvarda Beneše.

V Muzeu MHD

Po roce bude návštěvníkům v rámci 13. Pražské muzejní noci opět přístupné i Muzeum MHD ve Střešovicích, do kterého povede po dobu konání Pražské muzejní noci speciální autobusová linka číslo 8.

Otevírací doba Muzea MHD ve dnech 11. a 12. června 2016:

Sobota 11. června 2016: 19.00 – 1.00 hodin (vstup zdarma v rámci Pražské muzejní noci)
Neděle 12. června 2016: 9.00 – 17.00 hodin (standardní vstupné)

  Schéma rozmístění zastávek v okolí Staroměstské

 

Podrobné informace o akci naleznete včetně jízdních řádů na webové stránce www.prazskamuzejninoc.cz

Všem návštěvníkům přejeme příjemný kulturní zážitek.


Zdroj: Dopravní podnik Praha
Další informace
 
13. 6., 18:15Změny v dopravě během Pražské muzejní noci 2015,

V noci ze soboty 13. června 2015 na neděli 14. června 2015 se uskuteční již 12. ročník Pražské muzejní noci.

Dopravní podnik hlavního města Prahy pro přepravu návštěvníků mezi jednotlivými objekty muzeí zavede tyto zvláštní autobusové linky:

 • linka číslo 1 v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská,
 • linka číslo 2 v trase Staroměstská – Trója,
 • linka číslo 3 v trase Staroměstská – Vyšehrad – Staroměstská,
 • linka číslo 4 v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská,
 • linka číslo 5 v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská,
 • linka číslo 6 v trase Staroměstská – Letecké muzeum – Ctěnice (pouze vybrané spoje),
 • linka číslo 7 v trase Staroměstská – Muzejní – Staroměstská,
 • linka číslo 8 v trase Staroměstská – Dejvická – Staroměstská,
 • linka číslo 9 v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská,
 • linka číslo 10 v trase Staroměstská – Obora Hvězda – Petřiny – Staroměstská,
 • linka číslo 11 v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží.

První spoje zvláštních linek budou odjíždět ze zastávky Staroměstská v 18.30 hodin a ze zastávky Smíchovské nádraží v 18.50 hodin. Poslední spoje linek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 79 budou vyjíždět ze Staroměstské přibližně v 1.00 hodin, linek číslo 6, 810 již přibližně v 0.50 hodin. Provoz linky číslo 11 bude ukončen posledním spojem s odjezdem v 1.05 hodin ze Smíchovského nádraží.

Linky číslo 1, 2, 5, a 9 budou mít interval 7 – 8 minut, linky číslo 3, 47 interval 5 minut, linky číslo 6, 810 interval 10 minut, přičemž na lince číslo 6 budou do tohoto intervalu vloženy každých 30 minut spoje jedoucí až do Ctěnic. Linka číslo 11 bude mít interval 15 minut. Všechny spoje na všech linkách budou zajištěny nízkopodlažními autobusy.

Na těchto linkách Vás budeme přepravovat zdarma, v ostatních prostředcích PID bude platit běžný tarif.

Změny v provozu běžných linek:

Tramvajová linka číslo 17 bude od 18.15 hodin do ukončení denního provozu v úseku Čechův most – Staroměstská obousměrně odkloněna přes zastávku Malostranská.

Na všech nočních tramvajových linkách bude posílena přepravní kapacita. Provoz metra bude prodloužen přibližně do 1.00 hodin a provoz parkovišť P+R bude prodloužen přibližně do 2.00 hodin.

Na telefonní informační linku 296 19 18 17 se cestující budou moci dovolat až do 1.00 hodin.

Změny v individuální dopravě:

Z důvodu konání akce bude přibližně od 18.15 hodin do přibližně 1.00 hodin z ulic 17. listopadu (úsek Kaprova – Pařížská) a Dvořákovo nábřeží (úsek náměstí Curieových – Na Rejdišti), včetně spojovacích ulic Na Rejdišti a Břehová, vyloučena individuální automobilová doprava. Objízdná trasa povede přes Mánesův most, Klárov a nábřeží Edvarda Beneše.

 

Podrobné informace o akci naleznete včetně jízdních řádů na webové stránce www.prazskamuzejninoc.cz

Všem návštěvníkům přejeme příjemný kulturní zážitek.


Zdroj: Dopravní podnik Praha
Další informace
 

Informace do Vašeho e-mailu


RSS informace do Vaší čtečky

http://praha.io/ulice/6417-brehova/rss

V okolí

18. 10., 14:00SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ:
Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
18. 10., 16:00HUSITSKÁ:
Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
18. 10., 16:00HUSITSKÁ:
Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
19. 10., 05:00KRÁSOVA:
Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace
 
18. 10., 14:00VINOHRADY:
Havárie vody
Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Další informace